Om lokalplaner


Vi modtog, i en periode, med jævne mellemrum meddelelse om nye lolkalplaner (Især i forbindelse med Ørestadsbygeriet). Da det sandsynligvis ikke er relevant for de fleste medlemmer at modtage kopi af disse i øvrigt udmærkede informationer, som er i farver, har jeg besluttet, at give oplysning om modtagne lokalplaner her på hjemmesiden. Her vil fremover være en oversigt over aktuelle lokalplaner. Af denne oversigt vil fremgå hvornår indsigelsesfristen udløber.

Der vil altid være en henvisning til Københavns Kommunes hjemmeside med de pågældende lokalplaner.

Plan & Arkitekturs hjemmeside vil det være muligt at se eller downloade planforslagene.


Aktuelle lokalplaner:

Se lokalplaner for Ørestaden her

Det vil altid være muligt at foretage henvendelse til:
Københavns Kommune,
Bygge- og Teknikforvaltningen,
Plan & Arkitektur,
Rådhuspladsen 77,
1550 København V.