Grundejerforeningen har nedenstående materiel - som kan lånes:

DER ER TVIVL OM HVOR STIGEN BEFINDER SIG!!!!

Stige Lone & Arne Jørgensen, Hovmålvej 100

Kloakrenser

Lone & Arne Jørgensen, Hovmålvej 100