Meddelelser:OBS!Hvis du ser, eller oplever noget mistænkeligt, eller hører om indbrud i nabolaget, så giv endelig besked til bestyrelsen.
Vi vil så fortælle det videre til de medlemmer, vi har mailadresser til, samt de andre bestyrelser i området. Send eventuelt en e-mail til mig, så jeg kan oplyse om det her på siden. Dette kan måske medføre at vi alle er mere opmærksomme.

Seneste hændelse 2007


Affaldsordning gældende for GF-Kalvebod for 2018:


 

DAGRENOVATION


afhentes 1 x ugenligt
hos os sker det hver tirsdag

_____________________________________________________________________________________

JULETRÆSAFHENTNING

Der vil blive afhentet juletræer

Juletræ


er overstået

_____________________________________________________________________________________

 

STORSKRALD

 

Afhentning af storskrald (møbler, madrasser, mindre gulvtæpper, cykler, jern og metal, byggeaffald, ikke over 150 kg per afhentning):

Om bortskaffelse af storskrald ...

Beboere i villa og rækkehuse kan få afhentet storskrald. For vores vedkommende sker det på nedenstående datoer:
 


 

Fredag 16. marts 2018

Fredag 15. juni 2018

Fredag 14. september 2018

Fredag 14. december 2018


 

_____________________________________________________________________________________

ELEKTRONIKSKROT

 

Elektronikaffald er alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, fx computere, stereoanlæg, mikrobølgeovn, mobiltelefoner eller batteridrevet legetøj. Det indsamlede elektronikaffald sendes til demonteringsanlæg, hvorved det bliver muligt at behandle de enkelte dele af affaldet på den miljømæssigt mest optimale måde. En stor del af det kasserede elektronikaffald kan genanvendes. De dele af affaldet, der er farligt for miljøet, sorteres fra til specialbehandling. Især metallerne i elektronikaffald genbruges

 

Elektronikaffald skal afleveres sammen med storskrald i en bunke for sig. Beboere i villaer og rækkehuse kan aflevere småt elektronikaffald i den røde boks fire gange årligt. Småt elektronik må også gerne afleveres til miljøbilen.

 


 

Fredag 16. marts 2018
Fredag 15. juni 2018

Fredag 14. september 2018

Fredag 14. december 2018
_____________________________________________________________________________________


PVC

 

PVC (polyvinylchlorid) indgår i en lang række bløde og hårde plastmaterialer som fx gummistøvler, regntøj, badebolde, persienner, voksduge, elektrikerrør, kabelbakker, tagrender, plastpaneler mm. Hårdt pvc genanvendes i produktionen af nye pvc-produkter. Blødt pvc deponeres indtil nye behandlingsmetoder er udviklet. Det kan være svært at gennemskue, hvad der er skadeligt pvc og hvad der er almindeligt plast. Ved tvivl om, hvorvidt et produkt indeholder pvc, så skal plasten behandles som om det indeholder pvc.

Beboere i villaer og rækkehuse skal aflevere PVC sammen med storskrald i en bunke for sig. PVC kan også afleveres på genbrugsstationen.

 

Fredag 16. marts 2018
Fredag 15. juni 2018

Fredag 14. september 2018

Fredag 14. december 2018

_____________________________________________________________________________________

 

HAVEAFFALD

Om bortskaffelse af haveaffald ...

Beholdere eller sække med haveaffald fra villaer og rækkehuse hentes og tømmes ni gange årligt i sæsonen.

 I 2018 tømmes haveaffald på følgende torsdage:

 


 

Fredag 09. marts 2018
Fredag 06. april 2018
Fredag 04. maj 2018

Fredag 08. juni 2018

Fredag 06. juli 2018

Fredag 10. august 2018

____________________________________________________________________________________

 

FARLIGT AFFALD

Om bortskaffelse af farligt affald ...

Farligt affald, Miljøboks: Tømmes hver 13. uge


Farligt affald

 

Tømningsdatoerne for den RØDE boks er:

 

Tirsdag 31. marts 2018
Tirsdag 28. august 2018

Tirsdag 27. november 2018


Husk at den skal stilles synligt inde i haven senest 07:00 på  tømmedagen

_____________________________________________________________________________________

BATTERIER

 

Beboere i villaer og rækkehuse må aflevere batterier i
den røde boks. Miljøbilen modtager også batterier.

 


 

Tømningsdatoerne for den RØDE boks er:

 

Tirsdag 31. marts 2018
Tirsdag 28. august 2018

Tirsdag 27. november 2018

_____________________________________________________________________________________

 

METAL

 

Jern og metal som fx gryder, pander, redskaber, metaldåser, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, cykler, værktøj uden batteri eller ledning, radiatorer, arkivskabe, pengeskabe og kakkelovne. De forskellige metaller bliver sorteret fra hinanden for at få størst mulig genanvendelse af rene metaller. De omsmeltes og genanvendes som nye råvarer.

 

Beboere i villaer, rækkehuse og etageboliger kan aflevere stort metal som storskrald. Tomme metaldåser fra drikkevarer uden pant kan afleveres i glascontainere på gader, stræder og i etageejendomme, der har fået opstillet en glascontainer. Metal kan også afleveres på genbrugsstationen

 

_____________________________________________________________________________________

 

GLAS

 

Glas og drikkevareemballage er alle typer tomme glas og flasker, tomme dåser og plastikflasker uden pant. Emballagen kan fx være fra vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, glasskår fra førnævnte eller plastflasker fra smooties, saft, juice og most. Metal og plastlåg må gerne blive siddende, da de også kan genanvendes.

Alle må aflevere glas og drikkevareemballage i de glasbeholdere, der står opstillet på gader og stræder. Beboere i etageejendomme, rækkehuse og haveforeninger kan få opstillet en glasbeholder, hvis der er udpeget en affaldsansvarlig, der kan bestille tømning og stille beholderen frem til skraldebilen.

_____________________________________________________________________________________


MEDICIN

 

Medicinrester og medicinglas skal så vidt muligt afleveres i original emballage eller tilsvarende egnet emballage. Emballagen skal være tæt og mærket, så indholdet nemt kan identificeres. Når du afleverer medicinrester og medicinglas på apoteket, skal det afleveres personligt til en af apotekets medarbejdere.

 

Medicinrester og medicinglas fra beboere i villaer, rækkehuse og etageejendomme skal afleveres på et de københavnske apoteker i åbningstiden.  

 

_____________________________________________________________________________________


PAPIR

 

Papir, aviser, reklamer m.v.

 

Om bortskaffelse af papiraffald ...

Alle boliger med dagrenovationsordning kan få stillet en papirbeholder til rådighed. Villaer og rækkehuse får tømt beholderen til papir hver 8. uge om tirsdagen, hvis de er sat frem til skel.

 

 

Tømningsdatoerne for papir-containere. Husk at de skal stilles ud ved vejen senest 06:00 på  tømmedagen, som er:


Tirsdag 08. maj 2018
Tirsdag 03. juli 2018
Tirsdag 28. august 2018

Tirsdag 23. oktober 2018

Tirsdag 18. december 2018
_____________________________________________________________________________________


PAP

 

Pap og karton.

 

Om bortskaffelse af papaffald ...

Alle etageejendomme med fælles dagrenovationsindsamling kan få opstillet et passende antal papbeholdere. Beholderne til pap tømmes mindst hver 2. uge med fast interval. Villa og rækkehusbeboere skal aflevere deres pap sammen med storskrald i en bunke for sig.

 

Tirsdag 08. maj 2018

Tirsdag 03. juli 2018

Tirsdag 28. august 2018

Tirsdag 23. oktober 2018

Tirsdag 18 december 2018
_____________________________________________________________________________________

 


Har du spørgsmål vedrørende affald, så kontakt Center for Miljø i København

 

Genbrugsstationer